Cevşen-ül Kebir 33. Bab - Oku ve Dinle

Ve es’elüke bi-esmaike: Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:
Ya Vahid Ey isimlerinde, sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan Vâhid,
Ya Vacid Ey istediğini bulan Vâcid,
Ya Şahid Ey her yerde hâzır ve nâzır olan Şâhid,
Ya Macid Ey sonsuz şan ve yücelik sahibi Mâcid,
Ya Raşid Ey bütün işlerini ezelî hikmetine göre neticeye ulaştıran Râşid,
Ya Bais Ey peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten Bâis, 
Ya Varis Ey bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi Vâris,
Ya Darr Ey hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan Dârr,
Ya Nafi Ey hayır ve menfaatli şeyleri yaratan Nâfi,
Ya Hadi Ey kullarına hidayet veren Hâdi,
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman ecirna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme