Cevşen-ül Kebir 29. Bab - Oku ve Dinle

Ve es’elüke bi esmaike: Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:
Ya Kaim Ey varlığında başkasına muhtaç olmayan Kâim,
Ya Daim Ey varlığının sonu olmayan Dâim,
Ya Rahim Ey mahlûkatına merhamet eden Râhim,
Ya Hakim Ey mevcudatına hükmeden Hâkim,
Ya Alim Ey her şeyi bilen Âlim,
Ya Asım Ey yarattıklarını koruyan Âsım,
Ya Kasım Ey her şeyi adâletle taksim eden Kâsım,
Ya Salim Ey ayıp ve kusur kendisine ârız olmayan Sâlim,
Ya Kabıd Ey istediğinin maddî ve mânevî rızkını daraltan Kâbıd,
Ya Basıt Ey istediğinin maddî ve mânevî rızkını genişleten Bâsıt,
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme