Cevşen-ül Kebir 23. Bab - Oku ve Dinle

Ya zen-ni’metis-sabiğa Ey bol nimet sahibi,
Ya zer-rahmetil-vasia Ey geniş rahmet sahibi,
Ya zel-hikmetil-baliğa Ey tam hikmet sahibi,
Ya zel-kudretil-kamile Ey kâmil kudret sahibi,
Ya zel-hüccetil-katıa  Ey kesin hüccet sahibi,
Ya zel-kerametiz-zahira Ey açık ikram sahibi,
Ya zes-sıfatil-aliye Ey yüce sıfat sahibi,
Ya zel-izzetid-daime Ey dâim izzet sahibi,
Ya zel-kuvvetil-metine Ey metin kuvvet sahibi,  Ya zel-minnetis-sabika Ey geçmiş minnet sahibi,
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme