Cevşen-ül Kebir 21. Bab - Oku ve Dinle

Fe-es’elüke bi-esmaike: Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:
Ya Aliyy Ey her şeyiyle yüce olan Alî,
Ya Vefiyy Ey sözünden vefâlı olan ve vaadinden dönmeyen Vefî,
Ya Veliyy Ey müminlerin dostu olan Velî,
Ya Ganiyy Ey gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Ganî,
Ya Meliyy Ey sonsuz servet ve tükenmez hazineler sahibi Melî,
Ya Zekiyy Ey her cihetten temiz ve pâk olan Zekî,
Ya Radıyy Ey kendisine kulluk edenlerden hoşnut olan Razî,
Ya Bediyy Ey eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen Bedî,
Ya Hafiyy Ey şiddet-i zuhûrundan gizlenen Hafî,
Ya Kaviyy Ey güç ve kuvveti sonsuz olan Kavî,
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme