Cevşen-ül Kebir 15. Bab - Oku ve Dinle

Ya zel-cudi vel-ihsan Ey cömertlik ve ihsan sahibi,
Ya zel-fadli vel-imtinan Ey fazıl ve iyilik sahibi,
Ya zel-emni vel-eman Ey emniyet ve emân sahibi,
Ya zel-kudsi ves-sübhan Ey kudsiyet ve kemalât sahibi,
Ya zel-hikmeti vel-beyan Ey hikmet ve beyan sahibi,
Ya zer-rahmeti ver-rıdvan Ey rahmet ve rıdvan sahibi,
Ya zel-hücceti vel-bürhan Ey kesin delil ve bürhan sahibi,
Ya zel-azameti ves-sultan Ey azamet ve saltanat sahibi,
Ya zel-afvi vel-ğufran Ey af ve mağfiret sahibi,
Ya zer-re’feti vel-müstean Ey kendisinden yardım istenen şefkat sahibi,
Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme