Cevşen-ül Kebir 13. Bab - Oku ve Dinle

Ve es’elüke bi-esmaike: Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:
Ya Celil Ey yücelik ve ululuk sahibi Celîl,
Ya Cemil Ey gerçek güzellik sahibi Cemîl,
Ya Vekil Ey kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan Vekîl,
Ya Kefil Ey kullarının tâkatini aşan işlerini üzerine alan Kefîl,
Ya Delil Ey kullarına yol gösteren Delîl,
Ya Mukil Ey kullarının hatâ ve yanlışlarını bağışlayan Mukîl,
Ya Habir Ey her şeyden haberdar olan Habîr,
Ya Latif Ey lütuf ve keremi bol olan Latîf,
Ya Aziz Ey sonsuz izzet sahibi Azîz,
Ya Melik Ey bütün mevcudâtın gerçek sahibi ve hükümdarı olan Melik,
Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme