Cevşen-ül Kebir 1. Bab - Oku ve Dinle


Allahümme inni es’elüke bi-esmaike Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:
Ya Allah Ey her şeyin gerçek Mâbudu olan Allah,
Ya Rahman Ey ayırt etmeden bütün mahlûkatı rızıklandıran Rahman,
Ya Rahim Ey itaatkar kullarına hususi rahmet eden Rahîm,
Ya Alim Ey her şeyi bilen Alîm,
Ya Halim Ey yumuşak muamele eden Halîm,
Ya Azim Ey sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan Azîm,
Ya Hakim Ey her şeyi hikmetle yaratan Hakîm,
Ya Kadim Ey varlığının başlangıcı olmayan Kadîm,
Ya Mukim Ey her şeyi ayakta tutan Mukîm,
Ya Kerim Ey iyilik ve ikramı bol olan Kerîm,
Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

2 yorum: